Artist Salli Parikka Wahlberg

Illustrations and design

Victor Ekin toimistusjohtaja
Magnus Cedercreutzin sihteerin
tilaus isästään 1978.
Oil on canvas.